بنام خدایی که قانونش این است:

من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.

درفکر حذف  "نــــــون" از دینـنــَــداری ام هستم. حذف "یحوطونه ما درّتـــــــــــــــ معایــــشهم" ... یعنی دینـــداری ِ مان  "نـــــــون"ِ اضافه نداشته باشد. یعنی که دین "نون" آور ما نــــــباشد.. "نون" هم فقط پول و ثروت نیست.. آبرو است.. رخوت یک زندگی بی دردسر است... طوری زندگی کردن که "نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد" است.. چهره ی بدون خدشه در ذهنیت آدم ها است.. سکوت هماره ی مرگبار  در  هنگامی که به آوایی کوچک نیاز است..

اگر خواستی "نـــــون " را حذف کنی..  باید اذیت شوی... به خیلی چیزها نَــــ بگویی... با هر کاری و هر چیزی همراه نــَــــ شوی .. باید حرف بزنی و دوباره حرف بزنی.. حتی هنگامی که در چشمان شنونده نشانی از باور نداری.. دفاع کنی . گاهی موقعیت تثبیت یافته ی خود را بخطر اندازی.. گاهی تنها شوی... طرد شوی..

آن وقت در زمان  "محصوا بالبــــــــــلاء" در زمره ی "الـــــدیانــــــون" هستی..

 

--------

پ.ن: "نــــــون" های اضافه را که برداشتی...از جایی که انتظارش را نداری.. من حیث لا یحتسب.. "نــــــون" توی سفره ات می گذارد.. آبرو..آرامش..خلوص.. صفا.. هر آنچه که بخواهی..

.

.

رب انی لما انزلت الی من الخیـر فقیــــــــــــــــــــر