یا مرشد من استُرشده

حالا همه یتیم هستیم.. تو یتیم ِ نداریِ پدر.. "ألم یجدک یتیما فــــأوی".. ما یتیمِ نداریِ تو .. "فأما الیتیم فلا تقهر"

 یثرب که هیچ! همه ی دنیا فقط می شود" یک دنیا بی کسی" وقتی تو نباشی..

 

 

پیام بر می گوید:  هر کس این سوره (ضحی و انشراح) را بخواند پاداش کسى را دارد که محمّـــــد(صلى اللّه علیه و آله وسلّم)را غمگین دیده و اندوه را از قلب او زدوده است.