بنامش

یک روز می آید..

که فصل چیدن میوه های دلمان است..

برملا شدن کِشته هایمان..

یکی شیرین و آبدار..

یکی کال و نرسیده..

یکی گندیده..

 

و حُصّلَ ما فی الصدور..عادیات 10

ـــــــــــــــــــ

گفته بودم نهالی به دل بکار..