بسمهـ

1.

کنار ِ عمو

در قبرستان احد

آرام می گرفت..

 

طوفان هایِ دلِ زهرا(س)..

 

 

2.

می دید 

 تلاطم ِ دلهای دختران فاطمه (س)را..

اما..

عمو را از کجا بیاورد زینب؟