بنام او

 

سینه ی پاره پاره

شکافِ سر دو پاره

جگرِ پاره پاره

بدنِ پاره پاره

 

روی هم رفته می شوند..

پاره های تنِ پیام بر ِ خدا

قرآن های پاره پاره..

 

الَّذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ . فَوَرَبِّکَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ . عَمَّا کَانُوا یَعْمَلُونَ سوره حجر 91 تا 93

آنان که قرآن را (به میل خود و غرض فاسد خویش) جزء جزء و پاره پاره کردند. قسم به خدای تو که از همه آنها سخت مؤاخذه خواهیم کرد از اعمالی که همواره انجام می دادند..