بسمـــهــ

 

1.

همیشه کنار توست..

نزدیکِ تو

در شادی ها و غم هایت

در فرازها و نشیب هایت

در سختی ها و آسانی هایت

 

2.

دور می شوی تو...

خیلی دور..

درست در همان لحظاتی که ذره ذره اش را مدیون اویی..

 

3.

نزدیک اش باش..

همیشه..

میان هر واقعه

پیدایش کن..

.

.

او دور نمی شود..

ــــــــــــــــــــــــــــــ

و اذا انعمنا علی الإنسان أعرض و نأی بجانبه و اذا مسّه الشر کان یئوسا. اسرا 83

 و زمانی که به انسان نعمت می بخشیم [از ما] روی بگرداند و خود را مغرورانه از ما دور کند، و هنگامی که آسیبی به او برسد بسیار نومید و مأیوس شود.