.:یا علیما بضری و مسکنتی:.

 

این دل ِ تشنه

آتش گرفته است..

و دودش مدام توی چشم های خودم می رود..

این آتش

تنها به قطره ای از آب ِ روی تو

خاموش می شود..

 

و أَزِلْ عَنْهُ بِهِ الْأَسَى وَ الْجَوَى

 وَ بَرِّدْ غَلِیلَهُ

فرازی از دعای ندبه

و سوز دل را از او (بنده ات) به واسطه ی او (امام زمان) بزداى..

و آتش تشنگى‏اش(بنده ات) را خاموش کن..