بنامشـــ.

بعضی چیزها با هم مساوی نیستند.

فرقشان

به قاعده ی آسمان و زمین است.

 

اینکه جزو کدام باشی ُ

به سوی کدام بروی

خیلی توفیر دارد..

 

وَمَا یَسْتَوِی الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِیرُ

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

وَمَا یَسْتَوِی الْأَحْیَاءُ وَلَا الْأَمْوَات..

فاطر آیات 22-

19

بینا و نابینا هرگز یکسان نیستند

و نه تاریکی ها و روشنایی

و نه سایه آرامبخش و باد گرم سوزان

و زنده گان و مرده گان هم یکسان نیستند..

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توی تاریکی شب، روزنه ی نور هم غنیمتی است..

مثل سایه ی درخت لاغری در چله ی تابستان..