.:هو المستعان:.

 

بله!

داشتم از تفاوت های من و تو می گفتم!..

از توانایی های منحصر به فردت..

 

 ....تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِکَ...! مائده 116

 

تازه!

به این جا هم ختم نمی شود!

من و تو قابل قیاس هم نیستیم!

انا اعلم بنفسی من غیری و  ربّی اعلم منی بنفسی..! نهج البلاغه خطبه همام