..بنامـــــَش..

 

ابراهیم ِ پدر همیشه تو را برایمان با چهره ی رحمانی ات، با خوبی ها و قدرت های لا یزالت به تصویر کشیده است..

 

همان خدایی که نسبت به ابراهیم ِ جوان، مهربان بود..

همان خدایی که ابراهیم را خلق کرد..سپس هدایتش کرد..

همان خدایی که آب و غذای ابراهیم را می دهد و تنهایش نمی گذارد..

همان خدایی که اگر ابراهیم مریض شود، شفایش می دهد..

همان خدایی که ابراهیم را می کُشد و زنده می کند..

همان خدایی که شدت مهربانیش، ابراهیم را طمع کار میکند..

همان خدایی که خدای همه جهانیان است..

 

 

خدای ابراهیم،

خدایم می شوی؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ

وَالَّذِی هُوَ یُطْعِمُنِی وَیَسْقِینِ

وَإِذَا مَرِ‌ضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ 

وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ

وَالَّذِی أَطْمَعُ أَن یَغْفِرَ‌ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ

آیات 78  تا 82 سوره شعرا