بنام او

ابو حمزه ی عزیز چه زیبا به تو میگوید:

ای دوست کسی که دوستت دارد !
ای روشنی چشم کسی که از همه بریده و تنها به تو پناه آورده است!
تو نیکو کاری و ما زشت کردار ..
پس ای پروردگارم!
از زشتی های ما به زیبایی خود بگذر.
کدام خطایی است که جود تو  آن را فرا نگیرد؟
آیا زمانی طولانی تر از زمان بردباری تو هست؟
جایگاه اعمال ما در برابر نعمت های تو کجاست؟
چگونه بر اعمال خود بیفزاییم تا پاسخ بخشش تو را بدهیم؟
چگونه ممکن است رحمت بی پایانت بر گنهکاران تنگ شود؟

 

----

پ.ن: وما انا یا رب و ما خطری