بنامش وبیادش

 

من نمی گویم مرا کشف کن، فقط اشتباهاتم را نادیده بگیر!

من نمی گویم قهرمانم، ولی متهم نیستم!

من نگفتم تو اشتباهی، گفتم تو تردیدی!

من نگفتم بخند، گفتم واقع بین باش!

من نگفتم تنهام، گفتم کسی ماندنی نیست!

من نگفتم با تو هم عقیده ام، گفتم همیشه راهی هست!

من نگفتم با تو قهرم، گفتم به من فرصت بده..

 

پ.ن: به قول سهراب: هنوز کسی ایستاده است پشت باره ی شهر.