سبُک

یا ناصر من استنصره

سبک شده ام... خیلی وقت نیست.. همین اواخر..

یک سری فکرها را که بیرون بریزی... سبک میشوی..چابک تر..

ولی مقصد دور است و هنوز فکرهایی هست که بندت میکنند.. سنگین ات میکنند..

آن وقت متعلق ِ تو می شوند.. آویزانت می شوند و به این راحتی نمی شود آنها را دور انداخت...

تمرین کن..  تمرین دل نبستن ... تمرین دل کـــــــ ــندن...

عبورکن.. درگاه ٍگذر.. که "فلم یبق منها الا صبابة کصبابة الإناء... و إن الاخــــرة قد اقبلت"

 

 

آهــ.. من قلة الزّاد و بعد الســـــفر..

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
فعال ظهور

چقـــــــــــــــــــــــــــدر زیبا نوشتین احسنت... تمرین کن.. تمرین دل نبستن ... تمرین دل کـــــــ ــندن