نوشتن

بنام خدایی که تربیت ما را بر عهده گرفته است..

این روزا تمایل زیادی به نوشتن دارم، حس میکنم میتونم حرف هایی رو حنجره ام احساس سنگینی می کنه! رو بالا بیارم؛ هر آنچه رو این دل بی صاحاب سنگینی می کنه...

حکما کسی که میتونه بنویسه! باید بنویسه!

 

همین!

/ 0 نظر / 8 بازدید