هنوز

بنامش

برای بهت و حیرت من، اینجا فضا کم می آید!

نه اینکه به قدرت تو شک داشته باشم! ولی من به سادگی حادثه مشکوکم!

این روزها زمان می گذرد ولی زمانه، نه!

ومن در این زمانه، هنوز دچار "هنوزم"....

----

پ.ن: به قول سهراب:

هنوز در سفرم
 خیال می کنم
 در آبهای جهان قایقی است
 و من ، مسافر قایق ، هزارها سال است
 سرود زنده دریانوردهای کهن را
به گوش روزنه های فصول می خوانم
 و پیش می رانم!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
تسلیم

نه می دونم منظور دقیقت چیه و نه دوست دارم تظاهر به فهمیدن بکنم! ولی گاهی قدرت، بزرگی خودش رو با چیزهای ساده به آدم نشون میده! و برای بهت و حیرت ما اینجا که سهله هیچ جایی جا نداره! وقتی خودش ذات بی منتهاست ..... یه چیز دیگه! می دونی اینکه همیشه می گم دلم می خواد جوون و بچه بمونم یعنی چی؟!‌ یعنی همین که بعد از گذشت هزار سال هم هنوز امید داشته باشی و سرود زنده بخوانی.... راستی سفر تموم میشه؟! اگه تموم بشه یعنی چی؟!؟!‌

غریبه

این روزها زمان می گذرد ولی زمانه، نه! این جمله زیباترین حرفی بود که در این روزها خواندم... ای کاش وسعت افکار من .....ای کاش