افرغ علینا

.:هو المستعان:.

 

پیاله ی دلم را اگر امشب آوردم..

صبری بریز در کاسه ی دل.

این پیاله ها

فقط با دستان تو پر می شود..

 

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا

 وَتَوَفَّنَامُسْلِمِینَ.

اعراف 126

 

بار الها! صبر و استقامت بر ما فرو ریز! و ما را مسلمان بمیران!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شکیبایی های من ِ عجول1  به "افرغ" های تو و "توفیق" های تو وابسته است.. 

1- وکان الانسان عجولا

/ 4 نظر / 7 بازدید

[گل][گل]

ن.ن

عجب فعلی! افرغ! این فروریختن، سقایت نمی‌خواد؟! ...

سناء

ساقی بده شرابی ...

نیلوفر

چیزی نمانده برای یکریز باریدن ... فقط دلم ، کمی بیشتر از یکم گرفته ی ِ ، گرفته است .. هرچند مست ِ این صبرم اما ؛ کمی بیشتر این جام ِ صبر را برایم پر کنید !!