دوباره

بنام خدا

شاید دوباره شروع کنم! اما این بار متفاوت! پر از حرفم.. این روزها.

پر از تردید......

باید سکوت نکرد! این را مطمئنم! همین!

/ 0 نظر / 7 بازدید