چیزی به نام شجاعت!

بنام خدایی که می آزماید..


"ان امرنا صعب مستصعب" است، البته نه آن معنای رایجش!

به این معنی که شناخت ما آسان نیست! چون خودمان هم "هنوز" خودمان را نشناختیم!

پس خیلی خودت را خسته نکن...

برای شناختن باید شجاعت داشت و هزینه کرد...

برای شناختن مهم این است که کسی برایت مهم باشد..

اگر شجاعت نداری! اگر هزینه نمی کنی! اگر برایت مهم نیست!

خیلی خودت را خسته نکن!! اینطوری خیال خودت هم راحت تر است! نیست؟؟؟

---

پ.ن: ما یعنی خودم! شما به خودت نگیر!


/ 5 نظر / 8 بازدید
تسلیم

وقتی یه چیزی لازمه ی یه چیز دیگه است و تو نداریش، نباید به خاطر نداشتنش صورت مسئله رو پاک کرد تا خیال راحت تر باشه! باید اول برای به دست آوردن اون سعی کرد بعد راهو ادامه داد!

سنگ

لینکیدمت با اجازه

غریبه

گاهی برای رسیدنم به شناخت تنها یک دلیل کافیست:هیچ دلیلی ندارم! سر بزنی شاد می شم دوست من[گل]

تسلیم

عجب جمله بندی داشت کامنت قبلیم! نمره زبان فارسی بیست!

تسلیم

امشب دوباره پست هاتو از پایین صفحه خوندم! عجیبه برام که انگار تازه یه سری چیزها رو از حرف هات درک کردم....